Organisatie

Provinciale Planologische Dienst (PPD)

Organisatie type: Provinciale dienst

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Provinciale dienst.

Tot de Wet op de ruimtelijke ordening uit 1965 was de planologie gebaseerd op enkele artikelen uit de Woningwet van 1901. Pas in 1942 werd in Drenthe een Provinciale Streekplandienst opgericht als technische ondersteuning bij het vervaardigen van kaarten en later ook als adviesorgaan voor het provinciaal bestuur. Al vrij spoedig werd de naam gewijzigd in Provinciale Planologische Dienst.

Na 1953 werd de dienst uitsluitend belast met het voorbereiden en ontwerpen van streekplannen, voordien had men ook ge-meentelijke bestemmingsplannen ontworpen. Per 1 november 1987 werd de dienst opgeheven en werden de taken voortgezet door een onderdeel van de nieuwe provinciale dienst Ruimte en Groen.

Literatuur

  • Lit.: J.A.M. den Boer, '30 jaren Provinciale Planologische Dienst van Drenthe', NDV 90 (1973).