Organisatie
Alle rechten voorbehouden

Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe (PBc)

Organisatie type: Overkoepelende bibliotheekorganisatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Overkoepelende bibliotheekorganisatie voor de provincie Drenthe.

Opgericht in 1953 als Stichting Provinciale Plattelandsbibliotheek voor Drenthe. Vanuit het PBc gebouw in Assen worden 45 plaatselijke bibliotheken in 10 gemeenten in de provincie voorzien van ondersteunende diensten zoals personeelsdiensten, centrale inkoop, media, automatisering, bibliobussen en andere vormen van dienstverlening. De aangesloten bibliotheken kunnen via de PBc beschikken over een grote verscheidenheid aan boeken en hedendaagse informatiedragers. De 108.751 leden die de aangesloten bibliotheken en bibliobussen gezamenlijk tellen, hebben via de computers van de plaatselijke vestigingen toegang tot het computer-informatienetwerk van de PBc en tevens tot de centrale fonotheek en mediatheek. De PBc beschikt over vijf bibliobussen die op alle werkdagen door Drenthe rijden. Wekelijks worden er op deze manier 200 stopplaatsen in kleine kernen bezocht.

Het werkterrein van de PBc is zeer uitgebreid. Zo worden er jaarlijks ten behoeve van de bevolking van Drenthe vele educatieve projecten, cursussen en tentoonstellingen ontwikkeld en georganiseerd. Ook is in het PBc gebouw de Stichting Drentse Taol gevestigd. Het takenpakket van de PBc, en dat van de aangesloten bibliotheken, wordt uitgevoerd door 250 beroepskrachten en ca. 700 vrijwilligers. Vanuit de PBc ontstond in 1983 de Stichting Literatuurclubs Drenthe. De bibliotheekcentrale coördineert de activiteiten van deze stichting en is dienstverlenend voor de leden van 250 literatuurclubs die gezamenlijk ruim 2500 leden tellen.

Literatuur

  • Lit.: A. Drijver, Van boekenkist tot beeldscherm. Verleden, heden en toekomst van de bibliotheken op het platteland in Drenthe (Assen z.j.).

Websites

Documenten