Begrip

Provinciaal historicus

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Functionaris, in 1983 door de provincie aangesteld om de geschiedbeoefening door amateurs en anderen te ondersteunen en stimuleren.

De provinciaal historicus die gastvrijheid genoot op het rijksarchief werd in 1987 ondergebracht bij Het Drents Genootschap / Culturele Raad voor Drenthe; eerst alleen qua huisvesting, in 1990 ook wat betreft dienstverband. Met ingang van 1994 ging het Genootschap op in het Kunst & Cultuur Instituut Drenthe, dat onder druk van provinciale bezuinigingen de functie van provinciaal historicus wilde opheffen. Daartegen rees van vele kanten protest, hetgeen Provinciale Staten in 1996 deden besluiten dat de functie niet mocht worden opgeheven. Deze kwam daarop terug bij de provincie, totdat hij in 2001 met andere 'erfgoedfuncties' zoals de provinciaal archeoloog en provinciaal museumconsulent in het Erfgoedhuis van Drenthe werd geplaatst dat met ingang van 2002 is vernoemd in Drents Plateau.

Sinds 1983 is M.A.W. Gerding provinciaal historicus; in de periode 1991-1994 werd de functie - wegens Gerdings studieverlof ten behoeve van diens promotieonderzoek - waargenomen door H. Gras. 

Met het ter ziele gaan van de Stichting Drents Plateau is de functie van provinciaal historicus komen te vervallen.