Begrip

Proost

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Hoofd van een kapittel en als aartsdiaken vertegenwoordiger van de bisschop van Utrecht.

Het bisdom Utrecht bestond uit elf aartsdiakonaten. Drenthe viel onder de proost van het kapittel van Sint-Marie, die de kerkelijke rechtspraak (seendrecht) waarnam, pastoors benoemde en visitaties verrichtte. In de praktijk liet hij zich meestal vervangen door de deken, één van de Drentse pastoors. De proost was ook verantwoordelijk voor het beheer van het goederenbezit van het kapittel. Het Domkapittel en die van Sint-Pieter en Sint-Marie hadden grote bezittingen in Drenthe.

Literatuur

  • Lit.: F.J. Bakker, 'De kerk in Drenthe vóór de reformatie', in: M.A.W. Gerding e.a. (red.), 'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt' (Delft 1998)
  • B. van Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk (Zutphen 1997).