Historische gebeurtenis

Presbyteriaal Hervormde Gemeenten

1951 - 1952

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Afsplitsing van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hoogeveen, Tiendeveen en Nieuw Balinge in 1951 en 1952.

In Hoogeveen wilde ds. Gerrit Taverne 'reformatiegetrouwe christenen bijeen brengen in hernieuwde gemeenschapsoefening naar Christus' bevel en aller roeping, in volle bediening van Woord en sacramenten'. De presbyteriaal hervormde kerkgemeenschap in de 'Grote Gemeente' was naar zijn opvatting de rechtmatige voortzetting van de kerk, 'die de Hervorming was trouw gebleven'.

In 1951 hadden twee hervormd-gereformeerde evangelisatieposten in Tiendeveen en Nieuw Balinge zich met hun evangelist P. van Oosterom losgemaakt van de hervormde gemeente van Nieuweroord en zich geïnstitueerd tot twee zelfstandige Presbyteriaal Hervormde Gemeenten. In 1953 werd Taverne provisioneel geschorst in de hervormde gemeente. De gemeenten in Tiendeveen en Nieuw Balinge keerden in 1969 naar de Nederlandse Hervormde Kerk terug, waarbij Van Oosterom zijn titel als predikant inleverde. De presbyteriaal hervormde gemeente in Hoogeveen bleef bestaan, maar liep in ledental steeds meer terug.

Presbyteriaal hervormden moeten niets hebben van de Nieuwe Kerkorde van 1951, ze maken geen gebruik van hun stemrecht bij verkiezingen, ze zijn tegen het gebruik van de euro, ouderdomspensioen van de staat, vaccinatie, verplichte verzekeringen, televisie, emancipatie van de vrouw en gelijkstelling van blank en bruin.