Begrip

Potstal

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Wijze van veestalling die voor de opkomst van de kunstmest met name op de zandgronden in gebruik was en een belangrijke schakel vormde in de bereiding en het gebruik van plaggenmest.

Op de verdiepte stalplaats stond het vee gedurende het gehele stalseizoen op zijn eigen mest, die niet werd verwijderd om aldus tezamen met daartoe ingebracht grote hoeveelheden strooisel in de vorm van heideplaggen te composteren. Dit composteringsproces werd door het treden van het vee gestimuleerd. Na de introductie van de kunstmest is dit staltype snel verdwenen, gestimuleerd door landbouwvoorlichtingsfunctionarissen, vanwege de met het oog op de zuivelbereiding vaak onhygiënische toestanden en sterk vervuilde beesten.