Persoon

Jans Pol

Functie: Onderwijzer

Geboren: 1842
Gestorven: 1892

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Zwiggelte 1842 - Frederiksoord 1892) Onderwijzer en schrijver. Zou aanvankelijk mole-naar worden, doordat hij voor het boerenwerk minder geschikt was: hij miste vanaf zijn geboorte een hand. Hij koos voor een loopbaan in het onderwijs en werkte in Ansen, Nijensleek en Wilhelminaoord. In 1885 werd de G.A. van Swieten »Tuinbouw-school in Frederik-soord geopend, waarvoor Pol het feest-lied schreef. Aan deze school werd hij leraar voor de vakken 'be-hoorend tot het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs'. Verder gaf hij avondonderwijs in de niet-tuin-bouwvak-ken, dat wil zeggen in de Neder-landse taal. Pol kreeg in Drenthe vooral bekendheid als novellist en gelegenheidsdichter. Bovendien komt zijn naam vaak voor in krantenberichten over voordrachten uit eigen werk, die hij hield voor de Departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Zijn eerste literaire tekst Harm en zien breur Luuks, Drentsche novelle, verscheen in 1874. Han-negie-n. Drent-sche Novelle (z.j.) werd in 1885 tot en met 1886 in de Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant geplaatst. In deze krant verschenen van zijn hand meer feuille-tons, bijvoorbeeld Mearten van d'olde en Mearten van de nije stempel. Ook voor de Drentsche Courant schreef Pol feuille-tons. Voorts schreef hij rond 1887 het feuilleton Vioelen-Kobus. Drenthsche novelle; in welke krant, is niet bekend. De »Maatschappij van Weldadigheid, waarmee Pol als onderwijzer nauw samenwerkte, gaf het jaarboekje »Erica uit. Daaraan droeg Pol gedichten en verhalen bij. Daarin ontpopte hij zich als propa-gan-dist van het leven in de vrije koloni-ën. Behalve aan Erica werkte Pol mee aan »Korte Gerde. Jaarboekje voor Meppel en Omstreken (1886). Hij schreef eveneens enige toneelstukken. Of ze gedrukt zijn, is niet bekend.

Literatuur