Begrip
Alle rechten voorbehouden

Poepenhemeltje

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Schans(je) bij Deurze, zou zijn aanlegd in 1672.

Bisschop Bernhard van Galen zou dat jaar hier gebivakkeerd hebben tijdens zijn belegering van de stad Groningen. De naam zou het schansje te danken hebben aan de de Duitse trekarbeiders ('Poepen') die hier in de 18e en 19e overnachtten. Het Poepenhemeltje raakte allengs in verval, tot het nauwelijks meer in het landschap te herkennen was. In de jaren '80 werd de schans gerestaureerd c.q. gereconstrueerd door Landschapsbeheer.