Organisatie

Pet

Organisatie type: Drukkerij en uitgeverij

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Huizing

Drukkerij en uitgeverij in Hoogeveen.

Per 1 mei 1857 vestigde de 21-jarige in Hoorn geboren Claas Pet zich in Hoogeveen. Zijn vader en moeder waren Jan Pet, burgemeester van Berkhout en kaaskoper, en Suzanna Boldingh. Zijn oom Reynier Pet was hem in 1829 al voorgegaan naar Hoogeveen om met een tabakskerverij en kruidenierswinkel op te boksen tegen het monopolie van de 'verplichte nering' bij de verveners. Vanaf 1841 verkocht Suzanna Vermande, de weduwe van de in 1837 overleden Reynier Pet, in haar winkel ook boeken (vooral catechisatieboekjes) en schrijfbehoeften. Claas Pet voelde zich aangetrokken tot de verkoop van boeken en leerde het vak o.a. bij de broers van Suzanna Vermande in Nijkerk. Sinds 1 april 1852 was in Hoogeveen de boekhandelaar M.M. Meinsma gevestigd. Toen deze in financiële moeilijkheden kwam, nam Claas Pet in 1857 de winkel over.

In 1861 breidde hij zijn boekhandel uit met een drukkerijtje, overgenomen van Mattheüs Lodewijk van Dieren aan Het Haagje. Van Dieren gaf sinds 1860 het Hoogeveensch Nieuws- en Advertentieblad in correspondentie met omliggende gemeenten uit. Die uitgave (vanaf 1874 Hoogeveensche Courant geheten) werd door Claas Pet voortgezet. Hij trouwde in 1868 met zijn nicht Neeltje Suzanna Pet (1836), dochter van Reynier Pet en Suzanna Vermande. Hij vestigde dat jaar zijn bedrijf in een boerderij aan de Streek De Huizen (Hoofdstraat), gekocht van Jan List Coelingh.

Van 1908 tot 1940 gaf Pet tevens het Nieuwsblad voor Beilen uit en van 1915 tot 1941 het Nieuwsblad voor Gasselternijveen. Ook de uitgave van het Nieuwsblad voor Borger tussen de twee wereldoorlogen werd verzorgd door Pet. Een hoogtepunt in het bestaan van Pet was de uitgave in 1902 van de 'Clapper der Calkoens', een dagboek uit de 17e eeuw, dat in 1894 en daarna in de Hoogeveensche Courant en de Nieuwe Drentsche Volksalmanak is gepubliceerd. Het was een mystificatie, afkomstig van de schrijver A.A. Steenbergen en het werd een klassieker in de Drentse literatuur.

Na het overlijden van Claas Pet in 1916 komt de leiding van het bedrijf in handen van diens zoon Gerrit Agricola (1876-1971) met als medefirmanten zijn beide zusters. Hij is in 1910 mede-oprichter van de Drentsche Boekdrukkersvereeniging, het latere district Drenthe der Stichting Boek- en Diepdruk, de VVV, de Bouwvereniging Hoogeveen, bestuurslid van de Volksbibliotheek en lid van de bestuurscommissie van het Mr. Harm Smeenge-fonds.

Wegens het ontbreken van opvolgers werd in 1945 Jan Bork, die al vanaf 1910 in het bedrijf werkzaam was, als firmant opgenomen. Enkele jaren daarna werd de eenmanszaak omgezet in een familie-NV met als mededirecteuren Paul van der Haar en Allard Hendriksen. Vanaf 1990 is Bert van der Haar algemeen directeur. Sinds dat jaar groeide Pet heel snel en werd de omzet verviervoudigd. In 1999 werd Carlier in Groningen overgenomen. In 2003 werken in het bedrijf 170 full time medewerkers. De zaak bestaat dan uit een boek- en kantoorboekhandel, projectinrichting, kantoormachines, drukkerij, uitgeverij en automatisering. Het bedrijf sponsort onder meer de jaarlijkse Ronde van Drenthe, invalidensport en Amnesty International. [Huizing]

Literatuur