Begrip

BOKD

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

van Ginkel

Volledig: Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe - Belangenvereniging van dorpen.

Begin jaren '70 werd hiervoor de basis gelegd. Gealarmeerd door plannen van de provincie Drenthe om de woningbouw in kleine dorpen onmogelijk te maken, besloot een aantal vertegenwoordigers van Drentse dorpen een actie te beginnen om de plannen zodanig te wijzigen, dat de kleine dorpen hun mensen ook in de toekomst ruimte voor een nieuwe woning konden bieden. Dit initiatief leidde op 17 februari 1975 tot de oprichting in Wijster van de BOKD. Een van de mensen van het eerste uur was de latere PvdA-gedeputeerde Henk Weggemans. In de loop van de tijd ontwikkelde de vereniging tal van initiatieven om de leefbaarheid in de kleine Drentse dorpen te verbeteren. Bekende projecten uit de jaren 1980 zijn de Knapzakroutes en Dorp in 't Groen. Dit laatste zorgt ervoor dat in een groot aantal Drentse dorpen oude hoogstamfruitbomenrassen weer worden aangeplant (zie ook: Appelhof).

De achteruitgang van de appelhof op de Drentse erven leidde in 1987 tot de start van het Vruchtbomenproject van de BOKD. Als eerste werden er in Balinge en Zwiggelte boomgaarden in ere hersteld. Inmiddels zijn er tientallen dorpen gevolgd in wat als project 'Dorp in het groen' grote faam heeft verworven, niet in de laatste plaats doordat honderden inwoners een snoeicursus hebben gevolgd. Uit een inventarisatie uit 2001 van ruim duizend boomgaardjes in Drenthe blijkt dat na 1940 zo'n 34% van de bomen is verdwenen, meestal door ouderdom en verwaarlozing. Van de bomen is 59% ouder dan zestig jaar. Bij een gemiddelde leeftijd van tachtig jaar betekent dit een sterke vergrijzing van het bomenbestand. De instandhouding van de appelhof is niet alleen vanuit landschappelijke en cultuurhistorisch oogpunt belangrijk maar ook voor het behoud van karakteristieke planten als Wilde Narcis, Vogelmelk en korstmossen en dieren als Steenuil en Bonte Vliegenvanger. [van Ginkel]