Afbeelding

Ontvangstkamer van de Maatschappij van Weldadigheid

Bron: Drents Archief