Toplocatie
Alle rechten voorbehouden

Van Gogh - Driftbrug Zwinderen

Tekenen op de trekschuit

Begin oktober 1883 reisde Van Gogh van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
In een brief aan zijn broer Theo schreef hij over de reis, die hij per trekschuit door de
Verlengde Hoogeveense Vaart maakte. Aan zijn brief voegde hij een tekeningenblad toe
met meerdere schetsen die illustreren wat hij onderweg zag (zie afbeelding). De tekening
rechtsboven op dit blad toont een ruiter te paard met op de achtergrond een brug.
Dit is de voormalige Driftbrug nabij Zwinderen.

Ophaalbrug
Op historische kaarten is te zien waar aan het einde van de negentiende eeuw de bruggen over de Verlengde Hoogeveense Vaart lagen.
Op enkele plaatsen telt de vaart flauwe bochten en op één plek lag een brug direct na een bocht naar links, zoals Van Gogh tekende. Deze brug was de Driftbrug, een ophaalbrug over de Verlengde Hoogeveense Vaart die rond 1860 werd gebouwd. Tegenwoordig is de brug niet meer te zien; in 1923 kwam er een draaibrug voor in de plaats. De huidige brug is uit 2015. Hoewel de brug die Van Gogh zag niet meer aanwezig is, is de locatie onveranderd gebleven.