Afbeelding

Twee grafstenen met de namen Jan Alingh en Roelefie Huisingh in de vloer in de Nederlands hervormde kerk te Gasselte