Begrip

Paasberg

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Ook: Paaschberg

Naam voor een hoogte waarop het paasvuur gestookt werd. Bij een aantal Paasbergen blijkt het te gaan om een prehistorische grafheuvel. De Paaschberg te Weerdinge is een uit de Bronstijd daterende paalkransheuvel, waarin Van Giffen in 1934 en 1941 acht graven aantrof. De Paasberg te Exloo is een uit de Bronstijd daterende ringslootheuvel, waarin tijdens de in 1964 uitgevoerde opgraving noch een graf noch grafgiften werden aangetroffen. De Oude Paasberg te Schuilingsoord, in 1921 en 1970 onderzocht, is een vierperiodenheuvel uit het Laat-Neolithicum en de Bronstijd. Van tumulus II nabij Zeijen, een uit het Laat-Neolithicum/Vroege en Midden-Bronstijd daterende grafheuvel die in 1923-1924 werd opgegraven, zegt Van Giffen alleen dat hij een enkele maal als Paasberg is gebruikt. Van de Paasberg bij Kraloo is niets bekend over de ouderdom. De soms als Paasberg aangeduide bronstijdheuvel met nabijzetting uit de Romeinse tijd te Diever, ten slotte, heet in werkelijkheid Schoeberg.

Literatuur

  • Lit.: A.E. van Giffen, 'Twee láát-neolithische grafheuvels ten Zuiden van Zeijen, Gem. Vries', NDV 43 (1925)
  • A.E. van Giffen, 'Tumulus II, de zgn. Paaschberg, te Weerdinge, gem. Emmen', NDV 61 (1943)
  • O.H. Harsema en J.D. Ruiter, 'Onderzoek van twee bronstijd-tumuli in Drenthe', NDV 84 (1966)
  • J.J. Butler, J.N. Lanting en J.D. van der Waals, 'Anner Tol III: a four-period bell beaker and bronze age barrow at Schuilingsoord, gem. Zuidlaren, Drente', Helinium 12 (1972)
  • A. ter Wal, 'Twee graven met Romeins bronzen vaatwerk uit Drenthe', Palaeohistoria 39/40 (1997/1998).