Begrip

Paapje

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Saxicola rubetra

Broedvogel.

Het merendeel van de Paapjes in Nederland komt voor in Noord-Nederland. Van de 500-800 broedparen komen er in Drenthe 300-500 voor. Het broedbiotoop bestaat uit cultuurland, met name bloemrijke graslanden in beekdalen en vochtige heide- en hoogveengebieden. Grote populaties komen voor in het Fochteloërveen, het Dwingelderveld en de stroomgebieden van Drentsche Aa en Hunze.

Het Paapje kwam in Drenthe vroeger algemeen voor, in 1975-1980 met 800-1000 paren. De huidige verspreiding is een vage afspiegeling van het vroegere voorkomen. Vooral in gebieden met uitgevoerde ruilverkavelingen is deze achteruitgang af te lezen: meer dan 90% afname in Mars- en Westerstroom en delen van Ruinerwold/Koekange. Nivellering van het karakteristieke biotoop is daarvan de hoofdoorzaak. Het Paapje is dan ook een prominente Rode Lijst-soort.

Literatuur

  • Lit.: H. van den Brink e.a., Broedvogels van Drenthe (Assen 1996)
  • R.G. Bijlsma, F. Hustings en C.J. Camp-huyzen, Algemene en schaarse broedvogels van Nederland (Haarlem/Utrecht 2001).