Organisatie

Oudheidkamer 'De Hondsrug'

Organisatie type: Oudheidkamer

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Boerderij (1864) in Emmen waar voorwerpen uit de (voor)geschiedenis van Emmen en omgeving getoond werden.

Tussen 1920 en 1928 kende Emmen al een Oudheidkamer, opgericht door de predikant ds. H. de Groot en gehuisvest in de hervormde kerk. Na het vertrek van de dominee werd de verzameling ontbonden. Op 10 maart 1932 werd na een lezing van A.E. van Giffen een vereniging opgericht met als doel in Emmen een Oudheidkamer te stichten. In 1934 werd de eerste expositie gerealiseerd (op de deel van de boerderij) en op 11 mei 1935 vond de officiële opening plaats. De inrichting was verzorgd door H.T. Buiskool en R. Zegering Hadders. Eerstgenoemde fungeerde als secretaris en conservator. Aan het eind van de jaren '70 werd ook het voorste deel van de boerderij als expositieruimte in gebruik genomen. In 1990 werd de Oudheidkamer om financiële redenen gesloten. De collectie werd, zoals statutair vastgelegd, overgebracht naar het Drents Museum te Assen.

Literatuur

  • Lit.: [H.T. Buiskool], Rondwandeling door de Oudheidkamer "De Hondsrug" te Emmen (Dr.) (Emmen, z.j.).