Locatie

Landschapsreservaat Orvelte

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Terrein (220 ha) van Staatsbosbeheer ten noorden, noordwesten en noordoosten van Orvelte waar het beheer gericht is op herinrichting van het landschap en gebruik van de landbouwgronden conform de situatie van rond 1900. Naast de zorg voor bossen en natuurterreinen rekent Staatsbosbeheer het behoud en de ontwikkeling van het karakteristieke esdorpenlandschap bij Orvelte tot haar kerntaken, hetgeen heeft geleid tot een voor Drenthe unieke reconstructie.

De keuze voor de situatie van 1900 is een keuze voor het karakteristieke patroon van heide, essen en groenlanden dat middeleeuws genoemd kan worden, maar waarin door kleinschalige ontginningen tot in het begin van de 20e eeuw, de zogenaamde kampen, een maximum aan landschappelijke variatie werd bereikt. De reconstructie is vooral uitgevoerd ten noordwesten van het dorp waar bosjes uit de ruilverkaveling (1968) zijn gekapt, voormalige landbouwgronden, zijnde heideontginningen van na 1920, weer worden verschraald d.m.v. beheer met schapen en waar karakteristieke uitlopers van de Kampes weer in vorm en functie zijn hersteld. Deze herinrichting heeft plaatsgevonden vanaf 1997.

Daarnaast beheert Staatsbosbeheer grote delen van het beekdal, met zijn kenmerkende en ecologisch waardevolle houtwallen en singels en de Noordes. De Noordes - door de Orvelters de Heegakkers genoemd - is de oudste es van Orvelte en laat de oorspronkelijke vorm en indeling (vastgelegd sinds 1630) zien. Op 8 ha liggen meer dan vijftig perceeltjes waarop voornamelijk winterrogge wordt verbouwd.

Literatuur

  • Lit.: J. van Ginkel, Herstel van het esdorpenlandschap bij Orvelte (Assen 1997)
  • J. van Ginkel, 'Orvelte, historisch dorp en landschapsreservaat', in: Van Rottum tot Reest (Assen 1999).