Begrip

Orchideeën

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Plantenfamilie behorende tot een eenzaadlobbigen (monocotylen). Wereldwijd zijn er meer dan 10.000 soorten, waarvan er ruim veertig in Nederland voorkomen.

In Drenthe zijn er tot 2002 twintig soorten waargenomen. Daarvan zijn er echter zeven zeker uitgestorven en is één soort vermoedelijk uitgestorven. Orchideeën reageren uiterst gevoelig op veranderingen in het milieu zoals ontwatering, vermesting en verzuring. Tevens zijn deze planten goede graadmeters voor de ontwikkeling van natuurgebieden, aangezien de planten gunstig reageren op diverse vormen van beheer zoals het herstel van de waterhuishouding, maaien en plaggen.

Drenthe is nationaal van belang door het voorkomen van zeldzame soorten als de Dennenorchis en de Brede orchis. Voor de hoogveensoort Tengere heideorchis is Drenthe zelfs van internationaal belang. De meest algemene soorten zijn Brede wespenorchis (bossen) en Gevlekte orchis (heide, veen en schraal grasland). De welriekende nachtorchis kan lokaal zeer grote populaties vormen zoals in de bovenveengraslanden van het Bargerveen. Andere voor orchideeën belangrijke gebieden zijn de beekdalgraslanden en -bossen van de Drentsche Aa (Brede orchis, Grote keverorchis, Gevlekte orchis), de Havelterberg (Moeraswespeorchis, Gevlekte orchis), de potkleibossen van Noord-Drenthe (Grote keverorchis), het Dwingelderveld (Dennenorchis, Tengere heideorchis), Leggelderveld (Tengere heideorchis) en het Drents-Friese Wold (Dennenorchis, Gevlekte orchis).

Literatuur

  • Lit.: C.A.J. Kreutz en H. Dekker, De orchideeën van Nederland (Raalte/Landgraaf, 2000)