Begrip

Normaalschool

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Anne Aalders

Ook: (Rijks)dagnormaalschool

Overheidsschool voor de opleiding van onderwijzers(-essen) voor het openbaar onderwijs.

De Schoolwet van 1857 leidde tot de stichting van deze scholen, die pas in 1859 van start gingen. In Meppel bestond voordien al een particuliere Normaalschool (1845-1881). Op deze scholen ontvingen kwekelingen normaallessen, d.w.z. hun theoretische opleiding. De praktische vorming gebeurde tijdens de lessen in de lagere scholen. Schoolhoof-den uit de omgeving waren de opleiders. Normaallessen werden buiten de reguliere schooltijden gegeven in gebouwen van het openbaar onderwijs. De opleiding duurde vier jaar.

In Drenthe waren deze opleidingsinstituten te vinden in Assen, Coevorden, Meppel en Hoogeveen. De twee laatste scholen werden in 1915 samengevoegd en gingen in Meppel verder onder de naam Rijksdagnormaalschool. Een zelfde school in Assen fuseerde hiermee in 1925. Deze opleidingsinstituten heetten vanaf 1924 (Rijks-) Kweekscholen, sinds 1969 Pedagogische Academies en vanaf 1984 pabo's

Literatuur