Persoon

Jimke Nicolai

Functie: Onderwijzer

Geboren: 1956

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Kollum 1956) Leraar. Onderwijsvernieuwer. Na de middelbare school opgeleid tot onderwijzer aan de pedagogische academie te Dokkum; studeerde later MO-pedagogiek en doctoraal»onderwijskunde. Van 1977-1985 werkzaam als onderwijzer te Gorredijk. Vervolgens als schoolhoofd: tot 1991 in Malden (freinetschool) en tot 1998 in Emmen (jenaplanschool). Sindsdien docent rekenen en freinet-pedagogiek en vanaf 2001 directielid van pabo De »Eekhorst in Assen.» Door middel van publicaties, opleiding van studenten, begeleiding van stagescholen, actief als onderwijsvernieuwer, landelijk en regionaal. Met als speerpunten: de opleiding zelf, rekenonderwijs, ict in het onderwijs, »freinetonderwijs. Directeur van het Freinetkantoor; secretaris van de Nederlandse Freinetbeweging; organiseert met het Netwerk SOVO, waarin verschillende verenigingen voor »vernieuwingsonderwijs samenwerken, on-derwijssymposia. Over genoemde thema's publiceerde Jimke Nicolai in diverse onderwijsbladen, in boeken en brochures, zoals: met de Werkgroep rekenen/wiskunde freinetonderwijs, Levend rekenen. Dat is pas realistisch (1998), met R. »Broersma en F. Velthausz, De Eekhorst, een eigen wijs portret (2002) en Kennis en werkstukken maken met internet (2003).