Organisatie

Het Nederlands(ch) Landhuishoudkundig Congres

Organisatie type: Landbouworganisatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vereniging, in 1846 opgericht. Heeft de nodige invloed gehad op de verbetering van de landbouw en de overheidspolitiek in zake de landbouw.

Tussen 1846 en 1953 organiseerde zij jaarlijks ergens in Nederland een congres waar vaak honderden bezoekers (waaronder ook boeren) op afkwamen. De congressen vormden een forum waar tal van actuele problemen in de landbouw besproken en bediscussieerd werden en oplossingen werden aangedragen. De grote verscheidenheid aan onderwerpen die op de congressen aan de orde kwamen, waren aanvankelijk vooral van technische aard. Na 1900 kwamen er meer economische problemen aan de orde.

De uitvoerige verslaggeving geeft nu, achteraf, de historicus een prachtig overzicht van wat men destijds als knelpunten in de landbouw ervoer en de wijze waarop deze door de deskundigen van die tijd werden benaderd. Van de in totaal honderd congressen die tussen 1846 en 1953 werden gehouden, vonden er ook een achttal in Drenthe plaats, te weten in Assen (in 1854, 1865, 1878, 1888, 1904 en 1917) en in Meppel (in 1929 en 1938).

Literatuur

  • Lit: J.M.G. van der Poel en R.J.C. Wessels, De verslagen van het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres 1846-1953 (Meppel 1953)
  • A.M.J. van Els, 'Het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, 1846-190
  • ontstaan, geschiedenis en enkele onderwerpen ten Congresse behandeld' [ongepubliceerde scriptie
  • leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis Wageningen Universiteit] (Schijndel 1984)