Begrip

Neandertaler

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vroege mensachtige (Homo sapiens neandertalensis), genoemd naar het Neandertal in Duitsland waar voor het eerst resten van een skelet zijn gevonden.

De 'klassieke' Neandertalers zijn geen voorouders van de moderne mens (Homo sapiens sapiens), maar een uitgestorven tak van de menselijke stamboom. De Neandertaler leefde tussen ongeveer 150.000 en 30.000 jaar geleden in westelijk Azië en Europa in de middenfase van het Paleolithicum. In de loop van de laatste ijstijd (Weichselien) stierven de Neandertalers uit en maakten ze plaats voor Homo sapiens sapiens.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, waren Neandertalers geen primitieve mensen; hun herseninhoud is vergelijkbaar met die van moderne mensen. Ook wat hun uiterlijk betreft verschilden ze minder van ons dan men doorgaans denkt. De Neandertaler jaagde op groot wild zoals rendieren, paarden, wolharige neushoorns en mammoeten. Ze worden ook wel mammoetjagers genoemd. Op verschillende plaatsen in Drenthe zijn werktuigen van Neandertalers gevonden, waarvan vuistbijlen het meest tot de verbeelding spreken. Een deel van de vuistbijlen past in de traditie die 'Moustérien de Tradition Acheuléenne' genoemd wordt. Behalve vuistbijlen maakten Neandertalers ook andere werktuigen zoals schaven en spitsen.

Literatuur

  • Lit.: W.A.B. van der Sanden e.a. (red.), Mens en mammoet
  • De mammoeten van Orvelte en de vroegste bewoning van Noord-Nederland (Assen 1993)
  • J.R. Beuker en M.J.L.Th. Niekus, 'Neandertalers in Drenthe
  • enkele opzienbarende nieuwe vondsten', NDV 111 (1994).