Begrip
Alle rechten voorbehouden

Natuurontwikkeling

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Stelsel van maatregelen die ertoe moeten leiden dat in natuurarme gebieden die daartoe potentieel geschikt zijn, natuurwaarden worden hersteld of ontwikkeld.

Beleidsmatig is deze activiteit onderdeel van het Natuurbeleidsplan (Rijk) en dient zij bij te dragen aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Het betreft in het algemeen agrarische gronden waarvan de herstelmogelijkheden niet onomkeerbaar verloren zijn gegaan. De maatregelen zijn zeer divers. In de meeste gevallen wordt de bovenste verrijkte en soms vervuilde bovenlaag van de bodem verwijderd. Soms wordt het reliëf gereconstrueerd, waarbij in enkele gevallen zelfs gedempte beeklopen worden open gegraven (zie: Beekherstel). Herstel van de waterhuishouding is vrijwel altijd nodig. Na de herinrichting berusten eigendom en beheer bij een van de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. Natuurontwikkelingsprojecten worden op vele plaatsen in Drenthe uitgevoerd, met name in beekdalen en jonge heideontginningsgronden. Voorbeelden zijn de gebieden Holmers-Halkenbroek (ten noorden van Zwiggelte), Oude Willem, Drentse Broek, Hunzedal en Mantingerveld.