Begrip

Natuurbeleidsplan (Rijk)

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In 1990 heeft de regering een ambitieus plan gepresenteerd waarin voor de middellange termijn (30 jaar) het beleid met betrekking tot natuur en landschap is vastgelegd.

De hoofddoelstelling luidt: 'Duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden'. De kern van het plan is het realiseren van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het plan is geactualiseerd in 2000 in de 'Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw'.