Begrip

Nationaal park

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Beschermd natuurgebied conform internationale richtlijnen.

Het Noord-Amerikaanse natuurgebied Yellowstone kreeg in 1871 als eerste de titel nationaal park. In Europa begon Zweden in 1909 met het aanwijzen van een nationaal park. In Nederland wijst de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geschikte natuurgebieden aan als nationaal park. Schiermonnikoog werd in 1989 ons eerste nationaal park.

In totaal zijn er in ons land zeventien nationale parken, waaronder de Drentse parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. De Drentsche Aa is een Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap, een variatie op het thema nationaal park.

De Nederlandse nationale parken vormen een dwarsdoorsnede van karakteristieke landschappen met bijzondere biotopen en kwetsbare planten en dieren. Alhoewel natuurbeheer voorop staat, is natuurgerichte recreatie mogelijk. Ook bieden de nationale parken een goede gelegenheid voor wetenschappelijk onderzoek. In ons land vormt het Overlegorgaan het bestuur van een nationaal park. In het Overlegorgaan zijn alle eigenaren, beheerders en bestuursorganen vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan streeft naar consensus over de te volgen koers die de natuur in een nationaal park zo goed mogelijk bewaard en verder ontwikkelt. Deze koers wordt vastgelegd in een Beheers- en Inrichtingsplan. Het secretariaat van het Overlegorgaan is gevestigd bij de provincie. Alle voorzieningen in een nationaal park zoals fietspaden, natuurbeheersprojecten, voorlichting en educatie kosten geld. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betaalt een deel van die kosten.