Begrip

Motorcross

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Verzamelbegrip voor takken van motorsport op cross- en off-the-roadmotoren.

Crossen vindt plaats op circuits, die niet tot de openbare weg behoren, off-the-road (OTR-)rijden op openbare wegen en terreinen. OTR-motoren moeten voldoen aan alle eisen die gelden voor het gebruik op openbare wegen. In 1989 inventariseert een werkgroep van de Milieuraad Drenthe de crossactiviteiten in de provincie Drenthe. Er waren zeventien crossterreinen bekend en in acht gebieden werd met OTR-motoren gereden.

Crosswedstrijden trokken deelnemers en publiek van in en buiten Drenthe. De provincie Drenthe stelde in de 'Beleidsnota motorrijden in Drenthe' (1994) dat er behoefte was aan drie regionale wedstrijd- en oefenbanen (Steenbergerveld bij Roden, Ossenbroeken bij Assen en nabij Emmen) en twee lokale trainingsbanen (bij Westerbork en in Zuidwolde). Het crossen in het Kniphorstbos is dan al beëindigd. De gelegenheidslocaties Langeloërduinen en nabij Norg werden ongewenst genoemd. In 2003 is het geplande beleid deels gerealiseerd. De crossbaan Ossenbroeken is opgeheven, die bij Zuidwolde bestaat nog. In Roden (Steenbergerveld) zijn alleen nog baanraces toegestaan. De overheid tracht diverse sporten met een hoge geluidsproductie te concentreren in het lawaaisportcentrum Pottendijk bij Emmercompascuüm. Illegaal crossen en OTR-rijden door natuurgebieden wordt tegengegaan door een gezamenlijke handhavingsactie van provincie, politie en terreinbeheerders. De Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging (KNMV) vroeg en kreeg in 1984 vergunning van de provincie voor het houden van een internationale motorcross-zesdaagse door Drenthe in dat jaar. Milieuorganisaties en omwonenden verzetten zich tegen die beslissing, o.m. door een handtekeningenactie, vanwege gevreesde lawaaioverlast en verstoring van natuurgebieden. De provinciale overheid heeft aangegeven niet opnieuw medewerking te zullen verlenen aan een zesdaagse. In 1996 gaf de provincie de KNMV vergunning voor een OTR-rit door een deel van Drenthe (gemeenten Oosterhesselen en Zweeloo). De KNMV heeft een gedragscode opgesteld voor deelnemers aan OTR-ritten.