Organisatie

Milieu Rondomme

Organisatie type: Milieubeschermingsorganisatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In 1980 opgerichte stichting ter bescherming van het milieu in met name Zuidoost-Drenthe.

Aanleiding voor de oprichting was de illegale storting van chemisch afval in Drenthe. Sindsdien heeft de stichting, vaak in samenwerking met milieuorganisaties, deskundigen en betrokkenen, o.a. wettelijk bezwaar aangetekend tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale in het Duitse Lingen en tegen een dreigende 'varkensinvasie'. Tegenwoordig richt men zich onder meer op (licht)vervuiling, veroorzaakt door de glastuinbouw, en probeert men bebouwing in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te voor-komen. Zie ook: Gifatlas.