Locatie

Meppelerdiep

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Diep, ontstaan uit het riviertje de Sethe.

Het loopt van Meppel naar Zwartsluis, waar het uitkomt in het Zwarte Water. In de loop van de tijd is het verbreed en gekanaliseerd. Omdat alle wateren die bij Meppel samenkomen, afstromen via het Meppeler Diep, veroorzaakten hoge waterstanden op het Zwarte Water opstuwingen en ondervonden grote gebieden wateroverlast.

Dat slechts 1,5 km van zijn lengte van ongeveer 10 km in Drenthe ligt en de rest in Overijssel, heeft lange tijd het beheer en onderhoud bemoeilijkt en verbeteringen verhinderd vanwege verschil van mening over de verdeling van de kosten. Het rijk bemoeide zich niet zozeer met de waterlozing als wel met de bevaarbaarheid, omdat het een goede scheepvaartverbinding nastreefde tussen Groningen en de IJssel en de Zuiderzee. Met de totstandkoming in 1973 van het gemaal Zedemuden te Zwartsluis lijkt de peilbeheersing definitief geregeld te zijn. Voor een opwaardering van het Meppelerdiep tot landelijke hoofdvaarweg is het echter nodig de keersluis te Zwartsluis nog te vervangen door een schutsluis.