Locatie

Mantingerbosch en -weiden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vochtig brongebied in de bovenloop van het Oude Diep, bestaande uit smalle graslandpercelen met zware elzensingels, houtwallen, poelen en het op een zandopduiking gelegen botanisch zeer waardevolle Eiken-Hulstbos.

Dit 8 ha grote Mantingerbosch, een relict van een van de oudste Drentse wouden, bestaat voornamelijk uit Zomereik met aan de rand een brede gordel waarin hulst domineert. De omgeving behoort tot de koudste gebieden van Nederland, terwijl ook het gemiddelde neerslagoverschot samen met dat in Vaals en op de Veluwe het hoogste is. Dit zowel boreale als atlantische karakter van het Drentse district vindt men vooral terug in de plantengroei in de vorm van zeldzame braam- en epifytensoorten.