Begrip

Mandenberg, Grote

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In fasen opgehoogde grafheuvel op het Balloërveld, in 1933 onderzocht door A.E. van Giffen, met centrale vondstloze lijkbijzetting en onregelmatige paalkrans uit het late Neolithicum, een centrale, door een regelmatige paalkrans omgeven, eveneens vondstloze lijkbijzetting uit de midden-Bronstijd, een zevental perifere lijkbijzetingen in boomkisten, waarvan twee met bijgaven van bronzen ringen en armbanden en één met drie gouden ringetjes, eveneens uit de midden-Bronstijd, een ringsloot en enkele nabijzettingen van crematies, deels in urn, uit de late Bronstijd en/of de vroege IJzertijd. Aan de voet bevonden zich enkele, door rechthoekige greppel of staketsel omgeven vondstloze ophogingen uit de midden- of late IJzertijd.

Literatuur