Begrip

Lotting

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Zitting van de Etstoel.

De lottingsdagen en -plaatsen waren voorgeschreven en vastgelegd in het Landrecht van 1412: op de tweede maandag na Pasen in Balloo, op dinsdag na Pinksteren in Rolde en op St. Magnus (19 augustus) in Anloo. Vanaf 1659 waren er slechts twee lottingen per jaar. Vanaf 1688 vonden alle zittingen in Assen plaats. Lottingen waren bevredigd, d.w.z. dat de deelnemers bijzondere bescherming genoten. De heen- en terugreis van elk twee dagen waren daarbij inbegrepen. De zaken werden volgens de rol afgehandeld.

Literatuur