Begrip

Löss

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Windafzetting uit het Weichselien met een gemiddelde korrelgrootte kleiner dan 1/20 mm, en bijmenging met glimmer.

Plaatselijk als metersdikke laag aanwezig in de beekdalen, vaak in afwisseling met lagen bladmosveen. Löss verplaatste zich in stofwolken die in de luwte van heuvels werden afgezet of vastgelegd in de vorstbestendige bladmossenvegetatie. Een deel van de löss is mogelijk afkomstig uit verspoelde keileem. Hier en daar komt het onder dekzand voor. In het Klenckerveld bij Oosterhesselen, ten oosten van Orvelte en aan de luwe zijde (oostflank) van de Hondsrug komt plaatselijk löss aan de oppervlakte voor. Voorts zijn de lössafzettingen van de Gelpenberg bij Zweeloo bekend.