Begrip
Alle rechten voorbehouden

Locomobiel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Machine, gebruikt voor het aandrijven van machines in het veen, zoals de baggerturfmachine (opgraven van veen) en de persturfmachine (persen van veen tot turven).

De veenarbeid is lange tijd handwerk geweest, hoewel machines reeds in de 19e eeuw werden ingezet. Befaamd is bijv. de malaxeur van de in Drenthe bekende vervener Rahder. Het gebruik van locomobielen en andere machines nam na WO I snel toe. Besparingen op arbeidskosten was één van de belangrijkste motieven. Na WO II is de vervening vrijwel geheel gemechaniseerd.