Begrip

Landsdag

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vergadering van eigenerfden, waar per dingspil werd gestemd en waar de riddermatigen oorspronkelijk als eigenerfden meestemden. De landsdag werd bijeengeroepen op last van bisschop of stadhouder, maar de eigenerfden mochten ook op eigen initiatief vergaderen en afspraken maken. Dit oude recht werd in het landrecht van 1412 bevestigd. Vanaf de reorganisatie van het bestuur in 1603 kende de landsdag twee standen: de Ridderschap met één stem en de Eigenerfden met twee stemmen. De landsdag was het hoogste bestuursorgaan met wetgevende bevoegdheid in Drenthe. Bij de omwenteling in 1795 verdween de landsdag.

Literatuur

  • Lit.: I.H. Gosses, De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drenthe (tot den tijd der Republiek) (Groningen/Batavia 1941)
  • Heringa, Geschiedenis Drenthe.