Begrip

Landbouwmechanisatie

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Gemeente Borger-Odoorn

Mechanisatie in de landbouw.

Hoewel de eerste vormen van landbouwmechanisatie in moderne zin dateren van rond het midden van de 19e eeuw, is het mechanisatieproces van de Nederlandse landbouw goed op gang gekomen na 1950, meer in het bijzonder na 1960. De grote motor achter dat proces was de stijging van de kosten van arbeid tegenover de achterblijvende geldelijke opbrengst van de producten. Voor boeren betekende dit dat ze meer dienden te produceren om een inkomen te verwerven dat op gelijke hoogte stond met dat wat in de overige sectoren van de economie inmiddels gebruikelijk geworden was. Daarbij diende vooral ook de factor arbeid te worden teruggedrongen om te worden vervangen door kapitaal (lees: machines). Zie ook: Landbouw.

Literatuur

  • Lit.: J.M.G. van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen 1967)
  • P.R. Priester, 'Boeren met machines', in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel III, Landbouw en voeding (Zutphen 2000).