Begrip

Landbouwindustrie

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Drents Archief, collectie gemeente Assen

Verzamelnaam voor verschillende industrieën die sinds het midden van de 19e eeuw opkwamen en tal van grondstoffen verwerkten, afkomstig uit de land- en tuinbouw en complementair aan de primaire productie op de boerenbedrijven.

De bekendste voorbeelden, die ook voor de Drentse landbouw van belang waren, zijn de aardappelmeelindustrie, de zuivelindustrie en de exportslachterijen. Andere voorbeelden vormden de Groningse strokartonindustrie, de suikerindustrie en de conservenindustrie. Op het terrein van de landbouwkundige productie ligt tegenwoordig de nadruk niet meer op het primaire productieproces op de individuele boerenbedrijven, maar op de productiekolom als geheel, de 'keten', in de vorm van een veelomvattend en complex netwerk van verwerkende en toeleverende industrieën en diensten, dat men wel aanduidt met de term agri-business.