Begrip

Landbouw en Maatschappij

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Nijkeuter & Brood

1. Krant.

De economische crisis van de jaren '30, waardoor ook de landbouw zwaar getroffen werd, had tot gevolg dat landbouwers in de loop van 1931 zich in actie- en crisiscomités gingen verenigen. Zo werd op 16 januari 1932 in Assen de Drentsche Boerenbond opgericht, die voor het beïnvloeden van de publieke opinie ook het gedrukte woord koos - het liefst in de vorm van een eigen periodiek. Nadat een poging om een eigen mededelingenblad als inlegvel in het Drentsch Landbouwblad te krijgen mislukt was, besloten de gezamenlijke boerenbonden een eigen blad te gaan uitgeven. Dat resulteerde in Landbouw en Maatschappij. Veertiendaagsch orgaan van den Drentschen- en den Groninger Boerenbond en der Friesche Agrarischen Bond, dat op 25 augustus 1932 voor het eerst verscheen. Redactieleider werd Jan Smid, het secretariaat werd gevoerd door Jac. ter Haar Ezn. te Ruinerwold en de overige leden van de redactie waren B. Meihuizen te Wildervank en J.K. Douma te Opeinde. Op 29 juni 1933 ontstond de Nationale Bond 'Landbouw en Maatschappij' (zie: 2) uit de drie noordelijke organisaties en sympathisanten in vijf andere provincies. Het blad behield zijn naam, maar in de ondertitel werd uiteraard de Nationale Bond landbouw en Maatschappij vermeld. Het werd aanvankelijk bij J.A. Boom & Zoon in Meppel gedrukt in een oplage van 18.300 exemplaren. Vanaf augustus 1935 werd het in Meppel door NV Agrarische pers, die ook het Agrarisch Nieuwsblad drukte, vervaardigd. Met ingang van 1 augustus 1934 was het een weekblad geworden. Als zodanig bleef het bestaan tot 12 december 1940; toen werd de bond Landbouw en Maatschappij, of wat ervan restte, ontbonden.

 

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentse literatuur
  • H. van der Veen, 'Boeren in bruin vaarwater? De boeren-protestbeweging Landbouw en Maatschappij en haar invloed in de Veenkoloniën (1933-1940)', Veenkoloniale Volksalmanak 13 (2001)
  • Heringa, Geschiedenis Drenthe
  • J.H. de Ru, Landbouw en Maatschappij (Deventer 1980).