Begrip

Kweekschool

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Anne Aalders

School voor het opleiden ( kweken - als zodanig opvoeden) van onderwijzers en onderwijzeressen bij het lager onderwijs.

Als voorloper van de kweekscholen kunnen de normaalopleidingen aan lagere scholen en de normaalscholen (voldoend aan de normen) genoemd worden. De eerste normaalschool in Drenthe werd in 1845 in Meppel gesticht; de tweede was de Rijksnormaalschool in Coevorden in 1884.

De school in Meppel werd in 1924 officieel Rijkskweekschool. Twee jaar later werd de Rijkskweekschool in Coevorden gesticht, gehuisvest in het gebouw van de Rijks hbs en aanvankelijk onder leiding van de directeur van deze school. In 1946 werd ze zelfstandig en in 1969 volgde overplaatsing naar Emmen. In Assen werd in 1952 de Hervormde Kweekschool gesticht, die later onder de naam De Eekhorst een algemene identiteit kreeg en zowel voor protestants-christelijk als openbaar en katholiek onderwijs opleidde. In Emmen ten slotte kwam in 1954 als onderdeel van de Kweekschool met de Bijbel te Groningen de Christelijke Kweekschool tot stand. In 1960 werd deze school zelfstandig.

In 1965 werd de kweekschool omgevormd tot PA (Pedagogische Academie) en in 1985 tot pabo.