Organisatie

Stichting Kunstzinnige Vorming Drenthe

Organisatie type: Culturele organisatie

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Van 1982 tot 1993 het instituut voor de steunfunctie kunstzinnige vorming en amateurkunst.

Voortgekomen uit het Drents Koördinatie-experiment Kunstzinnige Vorming, dat werd opgezet in 1977: door bundeling van krachten van begeleidingsdiensten voor het onderwijs en sociaal-cultureel werk, de Pedagogische Academies, Het Drents Genootschap en de muziekscholen dienden de kunstzinnige vorming en de amateurkunst een impuls te krijgen.

Aanvankelijk maakte de SKVD gebruik van docenten van de regionale creativiteitscentra, in 1986 kwamen alle steunfunctiemedewerkers conform de wens van de provincie in dienst van de SKVD. De SKVD begeleidde docenten in het basis- en speciaal en voortgezet onderwijs en beroepskrachten in het sociaal-cultureel werk bij de toepassing van kunstzinnige middelen in hun werk. Voor de amateurkunst waren vooral de regiecursus en de koordirigentencursus van belang. De SKVD organiseerde diverse initiërende activiteiten, ondermeer het Drents Wagenspel, het Poppenspelfestival te Meppel en het Drents Jeugdfilmfestival, voorloper van het latere Cinekid op lokatie. In 1993 ging de SKVD samen met de Culturele Raad van Drenthe, de stichting Popdrenthe en de stichting Kunstuitleen Drenthe op in het Kunst & Cultuur Instituut Drenthe.