Begrip

Kraanvogel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Grus grus

Broedvogel van Noordoost-Europa en overwinteraar in o.a. Spanje en Afrika. Een deel van de broedvogels trekt via Oost- en Zuidoost-Nederland.

In Drenthe is de kraanvogel een doortrekker in kleine aantallen, vooral bij sterke oostenwind. Voor 1965 zijn slechts 12 waarnemingen van doortrek bekend. Tot 1990 zijn 225 waarnemingen bekend van totaal 3840 exemplaren, verspreid over alle delen van de provincie. Het aantal waarnemingen is sinds de jaren '80 sterk toegenomen.

Sedert 1999 is bekend dat er enkele kraanvogels overzomeren in geschikte biotopen, zoals de venen en grote heidevelden. Zeer bijzonder, en uniek voor Nederland, is het eerste zekere broedgeval in het Fochteloërveen waarbij een jong werd groot gebracht (2001). Dit broedsucces herhaalde zich in 2002. De aanwezigheid van de Kraanvogels wordt gezien als gunstig teken van herstel van de kwaliteit van het hoogveen.

Dat de Kraanvogel in het verleden in Drenthe bekend was blijkt uit een naam als Kranenveen (bij Zwiggelte) en Kraanlanden in het Hunzedal. In een plakkaat met betrekking tot de jacht voor Overijssel en Drenthe uit 1563 wordt de jacht op kraanvogels verboden (oudste vermelding voor Drenthe). In de goorspraak van 27 november 1574 te Borger wordt een geschil behandeld over de verjaging van twee kraanvogels.

Literatuur

  • Lit.: A.J. van Dijk en B.J.L. van Os, Vogels van Drenthe (Assen 1982)
  • H. Wessels, 'De kraanvogel in de provincie Drenthe in 1965-90', Drentse Vogels 5 (1992).