Historische gebeurtenis

De kop hoort d'r op

1975 - 1976

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Actie uit 1975 tegen het regeringsvoornemen Nederland in 26 provincies te verdelen.

De nieuwe indeling beoogde de provincie Groningen uit te breiden met de Noord-Drentse gemeenten Eelde, Peize, Roden en Zuidlaren. Hoorzittingen voor de bevolking leidden tot de unanieme opvatting: 'De kop hoort d'r op'. Men voelde zich Drents en wenste dat te blijven. In oktober van dat jaar vergaderden de verschillende gemeenteraden over het conceptontwerp. Uit die beraadslagingen werd duidelijk dat alle vier vonden dat ze altijd al bij Drenthe hebben gehoord en toevoeging bij Groningen geen verbetering zou opleveren. Bij de behandeling inde Tweede Kamer in het voorjaar van 1976 kreeg het voorstel geen meerderheid en was de nieuwe indeling van de baan.