Begrip

De Klencke

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Drents Archief

Landgoed, gelegen ten oosten van Oosterhesselen.

In 1961 door mevr. Goddard-van der Wijck aan Natuurmonumenten nagelaten. Het legaat bestond uit een omgrachte havezate uit de 14e eeuw, welke in de 18e eeuw ingrijpend is verbouwd, een vijftal boerderijen en schakering van 200 ha cultuurgrond, bos en heide. Het bij de havezate behorende bouwhuis is in 1976 gerestaureerd, evenals de havezate zelf. Tijdens die restauratie werden in het huis en in de achtertuin resten van kloostermoppen aangetroffen. Het schathuis is helaas in 1916 afgebroken; hiervan werd alleen nog het fundament van een bakkersoven aangetroffen.

Aan de noordzijde grenst het landgoed aan een kleinschalige beekdal, De Kerkhorsten met vele houtwallen en elzensingels. De perceelsvormen hier zijn meer dan 150 jaar ongerept gebleven. Het in een uitzonderlijk gaaf esdorpenlandschap gelegen landgoed heeft een omvang van ruim 450 ha.

Zie ook: Vormingscentrum De Klencke.

Literatuur

  • Lit.: Bos, Huizen van Stand.