Begrip

Kazernes

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Gebouwen of complexen voor huisvesting van soldaten en voor personeel en materieel van andere korpsen.

In Assen werd in 1841 een garnizoen gelegerd na de ontsnapping van een aantal gevangenen. Als kazerne diende eerst een huis op de hoek van de Groninger- en Oudestraat. Na een forse garnizoensuitbreiding werd een grote kazerne gebouwd op een terrein langs de Drentsche Hoofdvaart: in 1894 kwam de Wilhelmina-kazerne gereed, in 1895 de Emmakazerne en het Militair Hospitaal. De kazerne bood onderdak aan het Eerste Regiment Infanterie, dat onder verschillende benamingen (sinds 1950 het regiment Infanterie Johan Willem Friso) tot 1995 daar bleef. Sindsdien is de Luchtmobiele Brigade er gelegerd. Ook de brigades van de »marechaussee werden in tot kazernes ingerichte huizen ondergebracht.

De Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren werd in 1939 geopend en maakte deel uit van de 24 nieuwe kazernes die gebouwd werden om de vergroting van het aantal dienstplichtigen op te vangen. Het ontwerp was van de hand van de kapitein der genie A.G. Boost. Gedurende de oorlogsjaren waren er Duitse militairen gehuisvest, maar vanaf 1945 zijn er verschillende infanteriebataljons gelegerd geweest. Van 1979 tot 184 werd het 44 Paintbat naar Libanon uitgezonden. De inkrimping van de legermacht was de aanleiding tot sluiting van de kazerne in 1992.

De Johannes Postkazerne in Havelte, genoemd naar de verzetsheld, werd in de jaren '50 in gebruik genomen. Halverwege de jaren '90 heeft er nog uitbreiding plaats gehad. Het opleidingskamp in Hooghalen was al in de oorlogsjaren in gebruik. In 1991 werd het afgestoten voor de opvang van asielzoekers. De militairen verhuisden naar Havelte.

Literatuur

  • Lit.: A.E.S. de Mol Moncourt en H.M. Luning, 'Welkom aan het garnizoen'. 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen (Groningen 1998).