Begrip

Kapittel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Geestelijke instelling, verbonden aan een van de Utrechtse kerken.

Oorspronkelijk was een kapittel een groep van geestelijken, die onder leiding van een aartspriester verbleef bij de kathedrale kerk in de bisschopssteden. Zo was er in Utrecht het Domkapittel. Geleidelijk kregen ook niet-bisschoppelijke kerken zulke gremia van priesters, zoals de kerken van Sint-Jan, Sint-Pieter en Sint-Marie. In de loop van de Middeleeuwen stond aan het hoofd van een kapittel de proost, die het beheer over de goederen had. Van de Utrechtse kapittels had dat van de kerk van Sint-Marie vele bezittingen in Drenthe.