Begrip

Kano van Pesse

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Oudste vaartuig ter wereld, vervaardigd uit een uitgeholde boomstam.

De kano werd in 1955 ten zuiden van Pesse gevonden, bij het uitgraven van het Blikkenveen in het tracé van de A28. Hij werd niet als kano herkend en doordat hij toevallig van een kar rolde en door een belangstellende werd gevonden, is hij bewaard gebleven.

De drie meter lange en 45 cm brede kano is gemaakt van een stuk stam van een grove den. De den is met een stenen of hertshoornen bijl omgehakt. C14-dateringen geven aan dat het vaartuig in een vroege fase van het Mesolithicum, tussen 8200 - 7600 v.Chr., moet zijn vervaardigd. Na conservering door middel van vriesdrogen is de kano opgenomen in de collectie van het Drents Museum.

Tot in 2001 werden twijfels geuit of de kano van Pesse wel een vaartuig is. Om duidelijkheid te krijgen, werd een reconstructie vervaardigd en uitgetest. De replica functioneerde goed als zodanig.