Begrip

Kamp

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Omwalde akker.

Akkers met het toponiem -kamp liggen vaak aan de rand van de es. Deze ligging geeft aan dat het gaat om relatief jonge stukken bouwland. Het waren individuele ontginningen van woest land, meestal heide, het toponiem Heetcamp (heet=heide) te Gieten wijst daarheen. Echter, er bestonden ook kampen die uit weide waren gewonnen, waarschijnlijk vanwege de vruchtbaarheid die oud grasland bood.

De ontginner was verplicht, ook al in eigen belang, zijn nieuw gewonnen akker te 'becampen', er een wal omheen te leggen. Het werd dan een 'besloten kamp', zoals een willekeur van Annen uit 1457 vermeldt.

De grondschattingsregisters van midden 17e eeuw geven bij herhaling kampen aan. Vaak gaat het om vrij bescheiden akkers. Deze akkertjes bleven vaak een of meerdere jaren woest liggen.

In de Veenkoloniën is kamp de benaming voor een rechthoekig, veelal nagenoeg vierkant perceel, waarvan één paar evenwijdige zijden met een wijk, respectievelijk een zwetsloot samenvallen, terwijl de beide andere door dwarssloten worden gevormd.