Organisatie

Kamer van Koophandel

Organisatie type: belangenorganisatie

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Orgaan belast met het geven van inlichtingen en adviezen, het doen van voorstellen aan de overheden op het gebied van handel en nijverheid en de behartiging van de belangen van de ondernemingen in haar gebied. In 1920 werden deze taken uitgebreid met het beheer van het Handelsregister en de subsidiëring van instellingen die een algemeen belang van nijverheid en handel bevorderen. Het Handelsregister is de actuele registratie van alle handelszaken, nv's en bv's in het gebied van de Kamer; ook het beheer van het verenigingen- en stichtingenregister is aan de Kamer toevertrouwd. De Kamer van Koophandel in Drenthe is gevestigd in Meppel.

De Meppeler Kamer werd in 1852 door het gemeentebestuur opgericht. Daarna volgden er meer plaatsen in Drenthe: Hoogeveen (1868), Assen (1879) en Coevorden (1901). Langzamerhand werd duidelijk dat plaatselijke Kamers te weinig invloed op het economisch herstel konden uitoefenen. In 1916 riep de Meppeler Kamer alle Kamers in Nederland op om te komen tot regionale Kamers. In 1922 was het zo ver en verdwenen de plaatselijke Kamers ten gunste van 36 regionale Kamers. De Kamer van Meppel bestreek vanaf dat jaar bijna geheel Drenthe; alleen de randgemeenten ressorteerden onder de Kamers van resp. Groningen, Veendam en Zwolle. Sinds 1941 viel het district Drenthe samen met de provincie, hetgeen niet meer gewijzigd is.

De Meppeler Kamer voor Drenthe was gevestigd in het Wheemgebouw aan de Wheem. In de oorlog speelde ze een rol bij het liquideren van joodse bedrijven in Drenthe. Na de oorlog verhuisde de Kamer eerst naar een monumentaal pand op de hoek van de Stationsweg met Zuideinde en later naar nieuwbouw aan de Marten Ottenlaan. Een tijdlang leek het er op dat de Kamer Meppel zou verlaten om zich in Hoogeveen te vestigen, doch die verhuizing ging niet door.

Websites