Begrip

Kadastrale Atlas van Drenthe 1832

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Reeks van bronnenuitgaven van de oudste kadastrale gegevens uit 1832 bestaande uit minuutplans, door landmeters getekende kaarten van alle percelen per gemeente, en oorspronkelijk aanwijzende tafels (OAT's), registers waarin per perceel eigendoms- en gebruiksgegevens werden opgetekend. In de jaren voor 1832 aangelegd om te komen tot een uniforme wijze van belastingheffing op onroerend goed. Basis van de hele latere kadastrale administratie (zie: Kadaster).

In Drenthe uitgegeven door de gelijknamige stichting. Van de 34 kadastrale gemeenten zijn sinds 1986 tot nu toe zeventien delen verschenen, waarvan de laatste, Norg (2003), geheel in digitale vorm. Ze vormen een belangrijke bron voor historisch en genealogisch onderzoek.