Begrip

Insecten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Aparte klasse binnen de hoofdafdeling der Geleedpotigen (Arthropoda).

In Nederland zijn 17.249 insectensoorten waargenomen, in Drenthe zullen ca. 10.000 soorten aanwezig zijn. Van veel groepen insecten is weinig bekend over het voorkomen en verspreiding. Van enkele groepen zoals dagvlinders, libellen en loopkevers is meer informatie beschikbaar. Voor die groepen geldt overwegend dat 50 tot 60% van de soorten die in Nederland zijn waargenomen ook in Drenthe zijn gezien. Ter illustratie: in Drenthe zijn 45 soorten libellen, 198 soorten bijen, 224 soorten loopkevers, 157 soorten zweefvliegen 26 soorten sprinkhanen en krekels en 67 soorten dagvlinders waargenomen. Alleen deze groepen tellen al meer soorten dan alle Drentse vogels, zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën bij elkaar.

De grote verscheidenheid (biodiversiteit) in de natuur wordt door de veelal weinig spectaculaire en aansprekende organismen, zoals insecten, bepaald. Insecten spelen binnen ecosystemen een belangrijke rol. Ze zorgen ondermeer voor de bestuiving van bloemen, de afbraak van organisch materiaal of vormen het voedsel voor een groot aantal andere levende organismen. Wat insecten betreft is Drenthe vooral van landelijke betekenis vanwege het voorkomen van soorten die gebonden zijn aan heidevelden, hoogveenvegetaties, bossen op voedselarme gronden en voedselarme wateren (vennen). Samenhangend met het ten opzichte van de rest van het land wat koudere klimaat, komen in Drenthe meer insectensoorten voor met een op een Europese schaal noordelijke verspreiding dan elders in Nederland.