Begrip

Industrieschool

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Van Hemmen

Instelling voor technisch vakonderwijs voor jongens, ontstaan in de eerste helft van de 19e eeuw.

Het onderwijs aan de industrieschool was theoretisch gericht en de lessen werden uitsluitend in de avonduren gegeven, ter ondersteuning van de beroepspraktijk aan overdag werkende handwerkslieden. Het onderscheid met de tekenschool is moeilijk aan te geven en de benamingen werden nogal eens door elkaar gebruikt. De industrieschool verschilde van de tekenschool door een uitgesprokener economische gerichtheid. De vraag van het plaatselijke bedrijfsleven naar theoretisch geschoolde handwerkslieden en technici was bepalend voor het onderwijsaanbod. Op het lesrooster van de in 1843 in Assen opgerichte industrieschool stonden vakken als handtekenen, bouwkundig tekenen, natuurkunde, werktuigkunde en scheikunde. In Meppel werden de vakken hand- en bouwkundig tekenen, rekenen, wiskunde, natuurkunde en werktuigkunde gedoceerd.

De school in Meppel was met financiële steun van de gemeente opgericht door het lokale departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De school was succesvol. Het Nut roemde in een verslag in 1849/1850 de ijver van de jongelieden en constateerde met genoegen dat het schoolbezoek toenam. In 1857 bezochten 39 jongens de school. In 1862 gaven vier docenten hier les aan 47 leerlingen.

In Assen daarentegen leken de moeilijkheden om het onderwijs in stand te houden veel groter. De industrieschool was hier opgericht door de lokale afdeling van de Maatschappij van Nijverheid. In 1862 telde deze school slechts twintig leerlingen. Het landelijk bestuur van de Maatschappij van Nijverheid besloot omstreeks 1860 uit bezuinigingsoverwegingen de subsidiëring van de industriescholen stop te zetten en de volledige verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur te leggen. In vergelijking tot de tekenscholen, bleef de betekenis van de industriescholen mede daardoor voor de Drentse jeugd beperkt. Op termijn verdwenen ze.

De burgeravondschool, die met de wet op het middelbaar onderwijs van 1863 werd geïntroduceerd, nam de functie van de vroegere industrieschool grotendeels over. De gemeente Assen richtte in 1869 een burgeravondschool op. De Asser industrieschool ging hierin op. [van Hemmen]

Literatuur

  • Lit.: P.Th.F.M. Boekholt, De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw (Assen 1982)
  • H.P. Meppelink, Technisch vakonderwijs voor jongens in Nederland in de 19de eeuw. Een sociografisch onderzoek inzake structuur en uitbouw (Utrecht 1961).